top of page
Search

זכויות לעובד מהבית

אם אתם עובדים באופן קבוע מהבית או שנגיף הקורונה אילץ אתכם לעבוד מהבית לעת הקרובה, חשוב שתדעו, שגם לעובדים מהבית יש זכויות כאשר הם נפגעים תוך כדי עבודה.


פגיעה בעבודה יכולה להיגרם עקב אירוע חד פעמי או כתוצאה ממחלת מקצוע.


כפי שעובד במשרד יכול להיחבל בזמן עבודה, גם עובד מהבית עלול להיפצע במסגרת עבודתו מהבית ובנסיבות מסוימות האירוע ייחשב כתאונת עבודה, וזאת בתנאי שהעובד שילם דמי ביטוח כחוק, והוכיח כי התאונה אירעה תוך כדי עבודתו וכי קיים קשר ישיר בין הנזק לבין העבודה עצמה.


דוגמאות לפגיעה בעבודה תוך כדי עבודה מהבית: פגיעה בזמן קימה מהמחשב לשירותים, התחשמלות, התקף לב בנסיבות מסוימות וכדומה. ישנם גם מקרים מסוימים בהם עבודה ממושכת מול מחשב, למשל, עלולה לגרום לבעיות בריאותיות כגון תסמונת התעלה הקרפלית, כאבי עיניים, כאבי גב, צוואר ועוד.


יש לדווח לביטוח הלאומי על הפגיעה בסמוך ככל האפשר למועד האירוע ועד ל-12 חודשים ממועד הפגיעה, על ידי טופס בל/250 לשכירים או טופס בל/283 לעצמאים.


כמו כן, ועל מנת שהתאונה תוכר כתאונת עבודה, יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לאירוע, תיעוד נסיבות האירוע המפורטות, מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי, קבלות המעידות על הוצאות שנגרמו עקב הפגיעה ועוד.


אם בעקבות הפגיעה בעבודה הונחה העובד לימי אי כושר, ורק כאשר הנפגע הוכר כנפגע עבודה, יהיה זכאי מהמוסד לביטוח לאומי לדמי פגיעה בגובה 75% מהכנסתו ועד למקסימום של 90 ימים.


בנוסף, אם הפגיעה גרמה לנכות, יהיה זכאי הנפגע לקצבת נכות זמנית או קבועה, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית בפניה יעמוד.


מעבר לכך, חשוב לציין כי עובד מהבית זכאי לכל אותן זכויות עובדים הקבועות בדיני עבודה.


לסיכום, ברוב המקרים מעמדם של העובדים מהבית יהיה שווה למעמד העובדים במקום עבודה חיצוני.

 

זקוק לייעוץ משפטי? מוזמן להתקשר !

לילך יחזקאל, עו"ד לנזיקין 054-3066554


28 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page