top of page
insurance-agent-working-during-site-car-accident-claim-process-people-car-insurance-claim.
v748-toon-103.jpg

תאונות דרכים
 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, תשל"ה 1975, הידוע גם כ"חוק הפלת"ד", הינו חוק סוציאלי, המיטיב עם המבוטחים וקובע כי כל נפגע אשר עבר תאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין נזקיו.

ההגדרה של "תאונת דרכים" על פי חוק הפלת"ד הינה "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

לפי חוק זה אין בודקים אחריות, הכוונה, אין משמעות אם הנפגע אשם בקרות התאונה או לא.

מקרים רבים יכולים להיחשב כתאונת דרכים, גם אם אינם התנגשות בין רכבים, ועל כן חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום הנזיקין בכדי לבדוק האם המקרה נכנס להגדרה לפי החוק.

גם שכר הטרחה הנגבה עבור הטיפול בתיקי תאונות דרכים נקבע בחוק הפלת"ד והינו:

8% + מע"מ מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע - אם הושגה פשרה מחוץ לבית המשפט, טרם הגשת תביעה.

11% + מע"מ מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע - אם הושגה פשרה לאחר הגשת תביעה וטרם מתן פסק דין.

13% + מע"מ מהסכום שנפסק לטובת הנפגע - אם ניתנה החלטת שופט לגבי גובה הפיצוי.

 

 לייעוץ ראשוני ללא עלות ובכדי לבחון האם נפגעת ב"תאונת דרכים"- צור קשר. 

bottom of page