top of page
lawyer-studying-law.jpg
v748-toon-103.jpg

ייצוג בוועדות ביטוח לאומי
 

כל אדם המופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי רשאי להגיע עם עורך דין שייצג אותו בוועדה ויטען עבורו בפני הוועדה. בנוסף, ניתן להגיע לוועדה גם עם מלווה.

שימו לב, לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לא כדאי לגשת לבד.

רק עורך דין הבקיא בחוק ובפסיקה יוכל לייצג אתכם בדרך הראויה ביותר אל מול המוסד לביטוח לאומי ויוכל לדעת באיזו דרך תוכלו למצות את זכויותיכם ולדעת מה מגיע לכם על פי דין.

בנוסף, רק עורך הדין המתמחה בתחום הנזיקין ובביטוח הלאומי בפרט, יוכל למלא את טפסי התביעה בצורה המתאימה ביותר ולצרף את המסמכים הרלוונטיים לתביעה.

bottom of page