top of page
people-with-home-safety-concept.jpg
v748-toon-103.jpg

תאונת עבודה
תאונת עבודה היא פגיעה של עובד תוך כדי ועקב עבודתו או בדרך למקום עבודתו או בדרך חזרה ממקום העבודה .

תאונת עבודה יכולה להיחשב גם כאשר מדובר ב"אירוע חריג" שאירע עקב/במהלך העבודה (לדוגמא: התקף לב במהלך ריב עם לקוח).

גם מחלת מקצוע ומיקרוטראומה עשויות לזכות בגמלאות נפגעי עבודה, ככל והוכח קשר סיבתי לעבודה.

אם נפגעת בתאונת עבודה, מומלץ לפעול על פי השלבים הבאים:

 

 • פנה לקבלת טיפול רפואי ראשוני – חשוב מאוד לציין בפני הרופא המטפל כיצד בדיוק נפגעת.

 • עליך לקבל מהמעסיק טופס הפניה לטיפול רפואי (טופס בל/250), על המעסיק למלא ולחתום על הטופס ועליך להגיש את הטופס המלא והחתום לקופת החולים. עובד שהינו עצמאי, ימלא בעצמו את הטופס (בל/283), יחתום עליו ויגיש אותו לקופת החולים.
   

 • אסוף תיעוד - תמונות של מקום האירוע, תמונות הנזק שנגרם, פרטי עדים וכל מה שנראה לכם שיכול לתמוך בגרסתכם. 
   

 • הגישו תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, יחד עם כל התיעוד הרפואי ותעודות רפואיות שקיבלתם. המוסד לביטוח לאומי יבחן את הנסיבות והמסמכים ויקבע האם להכיר בתאונה כ"תאונת עבודה". טרם הגשת התביעה מומלץ להיוועץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
   

 •  לאחר הכרת התאונה כ"תאונת עבודה" וככל וטרם החלמת מהפגיעה ולמעשה נותרת עם נכות, עליך להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה, תביעה לקבלת קצבת נכות מהעבודה. המוסד לביטוח לאומי יזמן אותך  לוועדה רפואית, אשר בסיומה ייקבע האם כתוצאה מתאונת העבודה נותרת עם נכות. לוועדה הרפואית כדאי ומומלץ לגשת עם עו"ד.
   

 • ​חשוב מאוד לציין כי פגיעה בעבודה עשויה לזכות אותך בפיצוי מגורמים נוספים ולא רק מהביטוח הלאומי, אלא גם מהמעסיק (ככל והייתה רשלנות מצידו), מחברת הביטוח המבטחת אותו, ביטוח אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות וכדומה.

bottom of page