top of page
Fetching a Stick
v748-toon-103.jpg

נשיכת כלב

סעיף 41 א' לפקודת הנזיקין קובע אחריות קפידה על בעלי הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע, לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף, בין אם נפשי או גופני, ישיר או עקיף. אין משמעות אם היתה או לא היתה התרשלות מצד הבעלים. 

 

 ננשכת על ידי כלב? נגרם לך נזק גופני או נפשי?

חשוב לציין שלא רק נשיכה של כלב מזכה בפיצוי, אלא גם נזקים עקיפים שנגרמו כתוצאה מהכלב. לדוגמא: נפילה בעקבות בהלה מכלב, נזק גופני או נפשי שנגרם בעקבות בריחה מכלב וכדומה.

 

אז מה אם כן, ניתן לעשות, אם ננשכת על ידי כלב?

יש לאתר את הבעלים של הכלב, שכן ללא פרטי הבעלים, לא יהיה ממי לתבוע פיצוי. (שם, ת.ז, מספר טלפון).

יש לפנות לקבלת טיפול רפואי ולציין בפני הרופא המטפל את הנסיבות המדויקות לפציעה. כמו כן, יש לצלם את הפציעה ואת הכלב התוקף.

יש להגיש תלונה במשרד הבריאות בכדי לשלול אפשרות להידבקות בכלבת.

מומלץ להגיש תלונה במשטרה כנגד בעלי הכלב הפוגע.

יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום הנזיקין על מנת להגיש תביעה לפיצויים בגין הנזק שנגרם.

 

 הכלב שלך נשך מישהו?

המחוקק קבע מספר הגנות לבעלי הכלב, ובמקרים אלו, לא יחויבו לפצות את הניזוק:

 

1. הניזוק התגרה בכלב.

2. הניזוק תקף את בעל הכלב, בן זוגו, הוריו או ילדיו.

3. הניזוק הסיג גבול במקרקעין של הבעלים.   

 

יחד עם זאת, חובה ההוכחה חלה על בעל הכלב ועליו יהיה להוכיח את קרות המקרים האלו. מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ בהקדם עם עו"ד המתמחה בנזיקין על מנת לבחון את הנסיבות הרלוונטיות ולתכנן את קו ההגנה.

  

בעל כלב, כיצד תגן על עצמך מתביעות?

כדאי מאוד לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה המכסה גם פגיעות במקרה של נשיכת כלבים. קיימים ביטוחים ייעודיים לנשיכות כלבים ולנזקי צד ג', מלבד ביטוחי דירה מורחבים. כמו כן, שימו לב שברוב הפוליסות קיים תנאי לכיסוי שקובע כי במרחב הציבורי הכלב חייב להיות קשור ברצועה ועל פיו מונח מחסום.

 

למידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ, צור קשר 052-4529575

bottom of page