top of page
כך תגישו בקשה לתג חניה לנכה
חושבים שאתם זכאים לקבלת תג חניה לנכה? מוזמנים לקרוא כיצד להגיש את הבקשה, אילו מסמכים חשוב לצרף וכיצד ניתן להגיש בקשה לאזור חניה מוקצה ברשות המקומית
אין לך זמן כרגע לקרוא? לחצו כאן לקבלת המדריך ישירות לתיבת המייל שלכם
תג חניה לנכה מאפשר לנכה לחנות במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים גם במקומות שהחנייה אינה מותרת בהם.
ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, גם אם אינם רשומים בבעלות הנכה, אך משמשים אותו כדרך קבע.
על מנת להיות זכאי לתג חניה לנכה, יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל רגליו הנכות.
 • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך התניידותו.
 • נכה בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה ממשרד הרווחה.
כמו כן, ישנם קריטריונים נוספים לקבלת תג חניה לנכה, לדוגמת נכה נפגע פעולות איבה, המחזיק באישור מהמוסד לביטוח לאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהוא נכה ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי, נכה צה"ל בעל אישור ממשרד הביטחון וגם לכאלו אשר אינם בעלי אישור נכות, כגון חולי לב, מטופלי דיאליזה ועוד. את הרשימה המלאה יש לראות באתר משרד התחבורה.
לצורך הגשת הבקשה, יש למלא ולחתום על "טופס בקשה לתג נכה" מאתר משרד התחבורה, ולצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום ת.ז וספח
 • צילום רישיון רכב
 • צילום פרוטוקול רפואי ותיעוד רפואי התומך בבקשה- רצוי לשלוח העתק ולא מקור
 • צילום שיק ופרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזר אגרה (בתנאים מסוימים)
ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון (באינטרנט) או באמצעות הדואר (מומלץ לשלוח בדואר רשום +אישור מסירה).
ככל ובקשת הזכאות לתג נדחתה, ניתן להגיש ערעור למשרד התחבורה בתוך 90 יום ממועד הדחייה.
שימו לב    - לבקשה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים והעדכניים אשר ברשותכם.
אזור חניה מוקצה ברשות המקומית
בנוסף, בעל תג חניה לנכה עשוי להיות זכאי להקצאה של אזור חניה בלעדי עבורו מטעם הרשות המקומית, במידה ואין לנכה חניה פרטית.
אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם אזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם ובמקרים מסוימים גם ליד מקום עבודתם ובתנאי שהם עומדים באחד מהתנאים הבאים:
 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל רגליו הנכות.
 • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (מי שנקבעו לו פחות מ-90% עשוי להיות זכאי בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
 • נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך התניידותו.
את הבקשה יש להגיש בכתב (מומלץ בדואר רשום + אישור מסירה) לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת תמרורים ואליה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • מכתב בקשה עם פרטי הפונה
 • צילום ת.ז וספח
 • צילום רישיון רכב
 • אישור על אחוזי נכות מגורם מוסמך (המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון)
 • אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים)
 • צילום של תג החניה לרכב משני צדדיו
 
למידע נוסף ולקבלת ייעוץ משפטי, ניתן להתקשר לעו"ד לילך יחזקאל אלמן
בנייד 052-4529575 או במשרד 073-7512024  
ניתן אף להגיע לפגישת ייעוץ במשרדי ברחוב ויצמן 42 (בית יתיר) כפר סבא בתיאום מראש בלבד על מנת לבחון את התיעוד הרפואי ולבחון את זכאותכם לתג חניה לנכה.
שאלות נוספות? אולי תמצאו תשובות בפורום שלנו - קישור כאן.
או ברשתות החברתיות  
לחצו כאן לקבלת המדריך ישירות לתיבת המייל שלכם 
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
bottom of page