google-site-verification=jCaEKH3GSYkv5AWtqlwA45oN0ufrgcFjdGnAg3Nwa4A
כך תגישו בקשה לתג חניה לנכה
תג חניה לנכה מאפשר לנכה לחנות במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים גם במקומות שהחנייה אינה מותרת בהם.
ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, גם אם אינם רשומים בבעלות הנכה, אך משמשים אותו כדרך קבע.
על מנת להיות זכאי לתג חניה לנכה, יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל רגליו הנכות.
 • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך התניידותו.
 • נכה בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה ממשרד הרווחה.
כמו כן, ישנם קריטריונים נוספים לקבלת תג חניה לנכה, לדוגמת נכה נפגע פעולות איבה, המחזיק באישור מהמוסד לביטוח לאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהוא נכה ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי, נכה צה"ל בעל אישור ממשרד הביטחון וגם לכאלו אשר אינם בעלי אישור נכות, כגון חולי לב, מטופלי דיאליזה ועוד. את הרשימה המלאה יש לראות באתר משרד התחבורה.
לצורך הגשת הבקשה, יש למלא ולחתום על "טופס בקשה לתג נכה" מאתר משרד התחבורה, ולצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום ת.ז וספח
 • צילום רישיון רכב
 • צילום פרוטוקול רפואי ותיעוד רפואי התומך בבקשה- רצוי לשלוח העתק ולא מקור
 • צילום שיק ופרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזר אגרה (בתנאים מסוימים)
ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון (באינטרנט) או באמצעות הדואר (מומלץ לשלוח בדואר רשום +אישור מסירה).
ככל ובקשת הזכאות לתג נדחתה, ניתן להגיש ערעור למשרד התחבורה בתוך 90 יום ממועד הדחייה.
בנוסף, בעל תג חניה לנכה עשוי להיות זכאי להקצאה של אזור חניה בלעדי עבורו מטעם הרשות המקומית, במידה ואין לנכה חניה פרטית.
אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם אזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם ובמקרים מסוימים גם ליד מקום עבודתם ובתנאי שהם עומדים באחד מהתנאים הבאים:
 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל רגליו הנכות.
 • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (מי שנקבעו לו פחות מ-90% עשוי להיות זכאי בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
 • נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך התניידותו.
את הבקשה יש להגיש בכתב (מומלץ בדואר רשום + אישור מסירה) לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת תמרורים ואליה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • מכתב בקשה עם פרטי הפונה
 • צילום ת.ז וספח
 • צילום רישיון רכב
 • אישור על אחוזי נכות מגורם מוסמך (המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון)
 • אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים)
 • צילום של תג החניה לרכב משני צדדיו
 
למידע נוסף ולקבלת ייעוץ משפטי, ניתן להתקשר 054-3066554.

© 2019 by Lilach Yechezkel Adv

כל הזכויות שמורות לעו"ד לילך יחזקאל. אין באמור לעיל לשמש ייעוץ משפטי או תחליף לייצוג משפטי מכל סוג שהוא

להרשמה לניוזלטר שלנו לחצו כאן